Kamil Mrva Architects

Přístavba hotelu U Holubů v Čeladné

Vedení společnosti Hotel & Garden U Holubů již delší dobu sledovalo práci našeho ateliéru. Při prvních konzultacích nám bylo řečeno, že se jim líbí naše realizace výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách. Byli jsme potěšeni a pustili jsme se do odvážného návrhu přístavby.

Původní objekt s vysokou podezdívkou se nachází v členitém terénu. Navrhli jsme multifukční objekt, který se jakoby vznáší nad terénem a nabízí úchvatné výhledy do beskydské krajiny.

Hlavní vstup do budovy je umístěn z východní strany. Celá přístavba je prosklená. Hrubá stavba je realizována v kombinaci železobetonu a ocelové konstrukce a v interiéru doplněna dřevěnými obklady stropu a podlahy. Okenní prvky jsou hliníkové, s izolačními trojskly.

The Hotel & Garden ‘U Holubů’ management had for some time followed our work. During the first consultation meeting it transpired that they particularly liked our design of the chair lift top station on Pustevny. We were delighted and straight away embarked on a daring proposal for the extension. 

The original building, on a wide stone base, is in a rough terrain, with breath-taking views of the Beskydy mountains.

The main entrance to the building faces east. The entire extension is glazed, overlooking the landscape. The basic construction is of reinforced concrete and steel. The interior comprises wood panelled ceiling and wooden floors. Windows are triple glazed in aluminium frames.

Adresa: Čeladná

Investor: Hotel & Garden U Holubů

Autor: Kamil Mrva Architects

Spolupráce: Martin Lampa, Tomáš Šenovský

Dodavatel: Švrček & Glajc, Aluwing SK

Projekt: 2019

Realizace: 2020-2021

Foto: Studio Toast, Libor Stavjaník

Přístavba hotelu U Holubů v Čeladné