Nadační fond Kamil Mrva Architects

Společnost Kamil Mrva Architects od doby jejího vzniku vytvářela mimo jiné různorodou charitativní činnost. K historii firmy patří také zajímavé projekty bez nároků na honorář.

O nás

Účelem nadačního fondu jsou společensky nebo hospodářsky užitečné účely, mimo jiné:

Podpora kultury, vědy, vzdělávání, školství

Podpora sociálních, zdravotnických, humanitárních a charitativních činností

Podpora v oblasti architektury obcí a měst

Podpora při opravách významných staveb projektovaných společností Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Podpora ochrany životního prostředí, kultury, kulturních památek a tradic

Podpora spolkové činnosti a setkávání lidí

 

K naplnění svého účelu je nadační fond oprávněn svým jménem a na svůj účet zejména:

Pořádat kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a další akce

Soustřeďovat peněžní, materiální a další prostředky a zajišťovat jejich koncepční a hospodárné využití v souladu s účelem, pro který je nadační fond zřízen

Spolupracovat s dalšími právnickými a fyzickými osobami, pokud to povede k naplnění účelu, pro který je nadační fond zřízen.