Kamil Mrva Architects

Zázemí pro fotbalisty TJ Vlčovice

Odbor rozvoje a investic města Kopřivnice nás oslovil na počátku roku 2014 k návrhu na přestavbu zázemí pro fotbalový tým TJ Vlčovice. Zkušenosti z přestavby zázemí TJ Bystré v Trojanovicích nám předurčily cestu, jak jednoduše a úsporně navrhnout důležitý objekt pro místní sportovce.

Stávající objekt šaten byl odstraněn, se zachováním základových konstrukcí. Novostavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba z fošinkového systému, má jednoduchý obdélníkový půdorys a je umístěna na místě původního objektu. Střešní konstrukce je pultová z dřevěných lepených vazníků. Fasáda je navržena jako kombinace titanzinkového falcovaného plechu a dřevěných latí.

Kopřivnice Department of Development and Investments approach us in early 2014, requesting a proposal for redevelopment of TJ Vlčovice FC Clubhouse. Our previous experience, gained during the redevelopment of TJ Bystrá in Trojanovice, guided the simple and economical design of this important facility for the local sporting population.

The existing locker rooms were removed, but the foundations were kept. The new building is a timber-board construction on a simple rectangular footprint on the original foundations. Shed roof and glued timber trusses. Façade a combination of titanium zinc folded sheet metal and wooden battens.

Architektonická studie 2014, projekt 2015, realizace 2017–2018

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Václav Kocián, Jaroslav Holub

Investor: Město Kopřivnice

Dodavatel: Severomoravská stavební, s.r.o.

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Zázemí pro fotbalisty TJ Vlčovice

Původní stav