Kamil Mrva Architects

Fotbalové šatny TJ Bystré

Nový jednopodlažní objekt s pultovou střechou je situován u stávajícího fotbalového hřiště TJ Bystré. Slouží jako zázemí pro hráče i diváky. Nahradil několik původních nesourodých objektů šaten a toalet. Vzniklo nové příjemné prostředí.

V objektu jsou navrženy tři samostatné šatny s hygienickým zázemím pro hráče, šatna pro rozhodčí, sklady a klubovna s navazujícím venkovním krytým prostorem pro návštěvníky.

Při navrhování jsme dbali na co nejnižší realizační i provozní náklady. Proto byl objekt navržen jako dřevostavba; dřevěné stavění má navíc v tomto regionu svou tradici. Konstrukci tvoří fošinkový systém opláštěný OSB deskami, které se v interiérech uplatňují i pohledově, zvnějšku tvoří fasádu horizontální dřevěné latě. Prosklené otvory lze mimo sezónu plně uzavřít a zabezpečit posuvnými velkoplošnými panely.

A new single-storey building with a pent roof has replaced several unmatched constructions for changing rooms and toilets situated by the football field in Trojanovice belonging to the Bystré Sports Club. The new building created a new and pleasant environment serving as a base for both players and fans.

Three separate changing rooms with sanitary facilities for players, a changing room for referees, storage rooms, and a club house with a flanking sheltered seating area for fans have been incorporated in the building.

The design was drawn up with respect to the lowest possible implementation and operational costs. Therefore, the building was designed as a timber-frame construction, using traditional regional construction materials. The structure is formed by a plank system clad with chipboards that are also applied to the exposed interior brickwork. The external façade is made of ventilated timber laths. In the off season, glassed openings can be fully closed and safeguarded by sliding large-area panels.

Projekt 2010, realizace 2011

Lokalita: Trojanovice, hřiště TJ Bystré

Klient: Obec Trojanovice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Ondřej Driják

Foto: Studio Toast

Fotbalové šatny TJ Bystré