Kamil Mrva Architects

Rodinný dům ve Smilovicích

Návrh rodinného domu vychází z principů beskydské lidové architektury, stavební pozemek leží na okraji obce Smilovice v Chráněném krajinné oblasti Beskydy.

Skrze řešenou parcelu prochází nadzemní vedení vysokého napětí, jehož ochranné pásmo bylo důležitým parametrem při umístění rodinného domu na pozemku. Objekt rodinného domu je navržen jako kompaktní jednopodlažní stavba s obytným podkrovím. Obdélníková hmota domu je ukončena sedlovou střechou, doplněnou o pultový vikýř na jižní straně. Dispozičně je dům členěn velmi jednoduše: v přízemí je společenská zóna s hlavním obytným prostorem s výstupem na terasu, v podkroví jsou umístěny ložnice. Přízemí i podkroví jsou prosklenými plochami orientovány k jihu a k výhledu na panorama Beskyd.

Majitelé domu, manželé Kapitanovovi, měli od počátku spolupráce vztah k moderní architektuře a zároveň cit pro detaily a současné technologie, a to se odrazilo v konečné podobě domu.

This design stems from principles of local Beskydy folk architecture, the site being on the outskirts of Smilovice village, within the Beskydy Protected Landscape Area.

The site is crossed by high-voltage overhead power lines and the exclusion zone around the transmission route were an important factor in the exact location of building within the site. The building is design as a compact, single story house with attic rooms. Rectangular house with a pitched roof, and dormer windows on the south side. The interior layout is very simple: communal zone with a living room and access to the terrace on the ground floor, bedrooms in the eaves. Glazed areas on both floors face south, with views of the Beskydy panorama.

From the start, the owners, Mr and Mrs Kapitanov, had an affinity for modern architecture and a keen eye for detail as well as for modern technology, which was reflected in the final product.

Architektonická studie: 2013, projekt: 2014, realizace 2014–2018

Autor: Kamil Mrva / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Veronika Bezděková, Jaroslav Holub, Tomáš Šenovský, Monika Drholecká

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Rodinný dům ve Smilovicích

Architektonická studie