Kamil Mrva Architects

Přestavba rodinného domu v Ostravě-Zábřehu

Stavebník zakoupil samostatně stojící rodinný dům na velmi malém rohovém pozemku v jedné z klidných ostravských rezidenčních čtvrtí. Původní mírně ambivalentní záměr dům výrazně „zmodernizovat“ a přitom zachovat co nejvíce původního obvodového zdiva se začal hroutit spolu s tím, jak se nečekaně rozpadaly staré nekvalitně provedené stěny. Prakticky z domu zbyl pouze suterén, který však předurčil dispoziční řešení nové horní stavby.

Malá čtvercová parcela a čtvercový půdorys původního domu, který jsme respektovali i při přestavbě, nás vedly k návrhu jednoduchého domu ve tvaru krychle se čtvercovými okny různých velikostí, jejichž umístění na fasádě vychází z vnitřní dispozice domu. Záměr pracovat s elementárními tvary se propsal i do detailů v interiéru.

Přízemí domu sestává z hlavního obytného prostoru, jehož společenská a jídelní části jsou vzájemně odděleny centrálním krbovým pilířem. V patře domu, které je s přízemím částečně opticky propojeno, se nachází jeho klidová část. Nad jednou čtvrtinou domu vznikla střešní nástavba, z níž je výstup na střešní terasu.

Vedle domu se nachází dvě parkovací stání krytá střechou z pohledového betonu, která je vynášena dvěma subtilními železobetonovými pilíři a dvěma dvojicemi sloupů a jeden její roh tvoří dramaticky působící konzolu.

The builder bought a detached house on a very small corner plot in a calm residential area in Ostrava. The original slightly ambivalent plan to “modernize” the house significantly and at the same time keep as much of the perimeter wall started to crumble when the old poorly made walls unexpectedly collapsed. In fact, the only thing that was left from the house was the basement which predetermined the layout of the new building above. The small square plot and the square ground plan of the original house that we kept for the reconstruction led to the design of a simple cube shaped house with square windows of different sizes whose location on the façade is determined by the interior layout of the house. The intention to work with basic shapes is clearly visible in the interior as well.

On the ground floor there is the main living area, where the sections for social activities and dining are separated by the central pillar with a fireplace. On the first floor that is optically connected to the ground floor there is the section for resting. We built an extension above one quarter of the house with an access to the roof terrace.

The are two parking places by the house with the roof made of exposed concrete that is supported by two slight reinforced concrete pillars and two pairs of columns, while one of its corners forms a dramatic bracket.

Architektonická studie, projekt, realizace 2011

Lokalita: Ostrava-Zábřeh, Čermákova ulice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Jakub Červenka, Daniel Holík, Martin Rosa

Foto: Studio Toast

Přestavba rodinného domu v Ostravě-Zábřehu

Architektonická studie

Původní stav