Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Novém Jičíně

Klient, který se již delší dobu zajímá o architekturu a oslovily jej některé z naších realizací v blízkém okolí, zakoupil mírně se svažující parcelu uprostřed nově vznikající individuální výstavby na okraji Nového Jičína. Jeho záměrem bylo realizovat rodinný dům s velkou gráží–dílnou, který by byl hmotově čistý a jednoduchý, prostorově velkorysý, poskytoval by rodině investora dostatečné soukromí a bylo by jej možno realizovat v maximální možné míře svépomocí.

Pro zajištění soukromí a pohledové izolace vůči okolí jsme dům navrhli do teréního zářezu. Prostory pro bydlení rodiny se nachází v přízemí, patro navazující na ulici je využíváno jako garáž a dílna.

Nosná konstrukce je částečně železobetonová a částečně vyzdívaná z keramických tvárnic. Klient si přál ponechat železobetonové konstrukce v maximálním možné míře jako pohledové v co nejsurovějším stavu, proto je obvodová stěna realizována jako sendvič s vnější a vnitřní betonovou pohledovou vrstvou a tepelnou izolací uprostřed. Železobetonová je i segmentová podpora pod konzolou, v jejímž středu je exteriérová sprcha. Garáž–dílna je realizována jako montovaná ocelová konstrukce se zatepleným plechových pláštěm. Na podlaze jsou použity lité epoxidové a betonové stěrky.

A client with a long term interest in architecture was impressed by one of our buildings in his vicinity and acquired a plot of slightly sloping land within a new housing development of individually-designed properties, on the periphery of Nový Jičín. His aim was to achieve a family home, with a large garage-cum-workshop, built along clean and simple lines, with a generous internal space which would afford the family adequate privacy and could be largely self-built.

To ensure the desired privacy and seclusion, we placed the building against a cut-out in the sloping terrain. With the living areas on the ground floor, the street-level upper storey contains the garage and workshop. The bearing structures are partly reinforced concrete and partly ceramic tile. The client wished to have the raw finish of the concrete structures maximally exposed. For that reason, the peripheral wall is composed of layer of thermal insulation sandwiched between two layers of concrete. The segmented supporting structures beneath the cantilever upper floor are also in reinforced concrete with an external shower at the centre. The garage/workshop is a prefabricated steel structure sheathed in a layer of thermally insulated metal. The floors are finished in cement and epoxy screeds.

Architektonická studie a projekt 2011, realizace 2012–2013

Stavebník: rodina Pořízkova

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Lenka Burešová, Jaroslav Holub

Foto: Studio Toast

Rodinný dům v Novém Jičíně