Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Kopřivnici

Investor oslovil náš ateliér s požadavkem na rodinný dům, který bude jiný než ostatní nově vznikající domy v okolí.

Dispozice rodinného domu v půdorysu vytváří písmeno L a sestává ze dvou částí – obytné s technickým zázemím a garáží a relaxační s bazénem. I přes omezení dané menším pozemkem tak vzniklo atrium s dostatečným soukromím. Interiér je díky rozměrnými prosklenými plochami propojen se zahradou.

Přízemí domu je zděné, patro je konstrukčně řešeno jako dřevostavba. Dům je částečně zapuštěn v terénu.

The investor addressed our studio with a request for a house that would be different from the other new homes springing up in the area.

The house was designed with a L-shaped floor plan and consists of two parts – a residental part with technical infrastructure and a garage, and a relaxation part with a swimming pool. Despite the limitations of the smaller plot of land, an atrium with sufficient privacy was erected. The interior is connected with the garden through spacious glazed areas.

The house’s ground floor is brick while the upstairs structure is wooden. The house is partially recessed into the terrain.

Architektonická studie a projekt 2003, realizace 2004–2006

Lokalita: Kopřivnice, Květinová ulice

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce : Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek

Dodavatel: Megas s.r.o.

Subdodavatel : Alfest Lučina, Stekoprodukt s.r.o.

Zastavěná plocha : 325 m²

Foto: Studio Toast

Rodinný dům v Kopřivnici