Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Jevanech

Jevany, noblesní obec s krásnými rybníky a lesy, se nachází nedaleko Říčan u Prahy. Majitel místního rodinného domu viděl v novinách Nedělní svět v roce 2005 naši realizaci přestavby rodinného domu v Kopřivnici. Na základě toho nám zavolal do ateliéru a navázali jsme spolupráci.

Přístavba je navržena k jižní straně objektu. Jedná se o dvě hmoty – části domu – které na sebe kolmo navazují. První je řešena jako přízemní objekt ve stejném podélném směru jako stávající rodinný dům (osa východ-západ), druhá část je dvoupodlažní a tvoří mezičlánek objektu mezi přístavbou a stávajícím domem.

V přízemí přístavby se nachází vstupní část se šatními prostory, obytný prostor rodiny, schodiště, garáž pro dvě osobní auta, technické zázemí a sklad. Ve stávajícím objektu je navržena rekonstrukce kuchyně, koupelny a ložnice. Otevřená dispozice umožňuje provoz kuchyně, jídelny a obývacího pokoje v jednom prostoru s možností posezení na rekreační terase.

V patře rodinného domu se nacházejí pokoje a koupelna. Je navržen schodišťový prostor s výstupem na terasu, posezení s pracovnou a galerijní koutek. Skleněná stěna umožňuje prosvětlení celého nového prostoru.

Přístavba je realizována jako dřevostavba s tzv. fošinkovým systémem stěn, dřevěnou provětranou fasádou z modřínových desek přírodního odstínu a hliníkovými okny.

Realizace přestavby domu proběhla v roce 2006.

Jevany, a genteel municipality with beautiful lakes and forests, is located not far from Říčany near Prague. The owner of a local family house read about our reconstruction project of a family house in Kopřivnice in Nedělní svět in 2005. He contacted us and our cooperation began.

The extension is designed to the south of the building. There are two parts of the house that are perpendicular to each other. The first part is a one-storey building situated in the same direction as the longer side of the original family house (the east-west axis). The second part is a two-storey building and it forms a connecting element between the extension and the original family house.

On the ground floor of the new building there is an entrance hall with wardrobes, a family living space, a staircase, a garage for two passenger cars, technical facilities and a storeroom. In the original building, a kitchen, bathroom and bedroom are to be reconstructed. The open layout makes it possible for the kitchen, dining room and living room to function in one space with the possibility of sitting and recreation on the terrace.

There are bedrooms and a bathroom in the upper storey of the family house. A new staircase, sitting room with a study and a tiny gallery have been designed. From this newly created space there is an entrance onto a terrace. A glass wall provides enough natural light for the whole new space.

The extension is designed as a wooden house using a wood-frame system for the walls, with a wooden ventilated façade made out of larch planks in a natural tone, and with aluminium windows. The reconstruction of the house took place in 2006.

Architektonická studie, projekt a realizace 2006

Lokalita: Jevany, ulice Nad školou

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Blaženka Bebek, Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Tomáš Jalůvka

Foto: Vavřinec Menšl

Rodinný dům v Jevanech