Kamil Mrva Architects

Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách

Jsme rádi, že můžeme pracovat na projektu stavby na Pustevnách. Moderní přestavba výstupní stanice se nachází v blízkosti památky Libušín od architekta Dušana Jurkoviče. Bylo zapotřebí skloubit funkční požadavky investora, vyjádření památkového úřadu a chráněné krajinné oblasti Beskydy. Navrhli jsme otevřený koncept restaurace s panaromatickými výhledy do okolí. Soudobý přístup k architektuře je založen na místních tradičních materiálech – dřevo, kámen. Věříme, že realizace stavby obohatí areál Pusteven a nastartuje obnovu kultovního místa na jednom z turisticky nejvíce navštěvovaném místě v kraji.

We are very happy to participate in this Pustevny project. A modern reconstruction of the disembarking terminal in close proximity to the historic Libušín, designed by the architect Dušan Jurkovič.  We had to fulfill the investor’s functional requirement and at the same time respect the Heritage Protection, and the Beskydy Protected Landscape Area restrictions. We have proposed an open plan restaurant with panoramic views of the surrounding countryside. An architecturally modern design that uses traditional local materials such as wood and stone. We believe that the building will enrich the Pustevny resort and will lead to the regeneration of this iconic site in one of the most popular tourist destinations of this region.

Architektonická studie, projekt: 2016

Realizace: 2016–2017

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jan Stuchlík, Martin Vymetálek

Statika: Tomáš Šenovský

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách

Architektonická studie