Kamil Mrva Architects

Obecní dům v Prchalově

V nedaleké obci s názvem Prchalov, náležící k městu Příbor, jsme navrhli Obecní dům. Od prvotní studie po kolaudaci uplynulo více než deset let.

Původní objekt potravin byl využíván jako skladový prostor. Osadní výbor společně se zastupiteli města Příbor odsouhlasili rekonstrukci objektu pro účely obce.

Hlavní dominantou je víceúčelový sál prosvětlený přes střešní nadstavbu. Nová okna u hlavní cesty byla protažena až k podlaze, s možností otevření při konání společenských akcí. Nachází se zde také knihovna, kuchyně, sociální zařízení a suterénní klubovna s technickým zázemím.

We designed a new Municipal House for Prchalov, a rural part of Příbor town. The complete process, from the first design to the realization took over ten years.

Originally the property housed a grocery shop, recently just stock rooms. The Village Council, together with representatives of Příbor Town Council, agreed to the reconstruction, for the benefit of the village.

The main feature is a multi-purpose hall, lit by natural light through a roof extension. New windows in the main body of the building were extended down to ground level, and can be opened out during social events. Other facilities include library, kitchen, cloak rooms and, in the basement, club rooms and a utility room.

Architektonická studie 2006, projekt 2012–2015, realizace 2016

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Bohuslav Kunat, Jaroslav Holub

Investor: Město Příbor

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Obecní dům v Prchalově

Původní stav