Kamil Mrva Architects

Hasičská zbrojnice v Palkovicích

Hasičská zbrojnice v Palkovicích se nachází podél pravého břehu řeky Olešná v blízkosti kostela a objektu kina. Je jednou z nejdůležitějších a nejhodnotnějších staveb v centrální části obce. Objekt slouží místnímu spolku dobrovolných hasičů s velkou historickou tradicí pokračující dodnes. Navrhli jsme rekonstrukci původní budovy a nástavbu nad stávajícími garážemi. Objekty jsme spojili skleněným můstkem.

Původní objekt jsme sjednotili novou omítkou, novou krytinou a výměnou dřevěných oken. Interiér byl upraven pro klubovny spolku. V přízemí byl ponechán nájemní byt. Nová část budovy je konstrukčně řešena jako dřevostavba z masivních panelů, v exteriéru s dřevěnou provětranou fasádou z modřínových desek. Nachází se zde univerzální zasedací místnost, sociální zázemí a boční vstup do objektu.

Hasičárna je první realizací našeho studia ve spolupráci s obci v uplynulém období. V  současné době máme zpracované např. studie centra obce, fasády kostela na Myslíku či nový most v blízkosti hasičárny.

The Palkovice fire station is located on the right bank of the river Olešná, close to the church and the village cinema. It is one of the most important and most valuable buildings in the centre of the village. The premises are also used by the Voluntary Firefighters’ Club house, with a long tradition that continues to this day. We redesigned the original building and added an upper floor extension over existing garages. With a glass connecting bridge joining the two sites. The two buildings are visually united by a new rendered façade, new timber frame windows and a  new roof covering to the old building. The club’s interior has been refurbished. The ground floor tenanted apartment remains. The new extension is of timber construction, with solid wood panels and an external façade of ventilated larch boards. The new extension also contains a meeting room and cloakrooms. The fire station project is our first completed collaborative commission with the village to date. We are also currently redesigning the village centre, a restoration of the church façade on Myslík and a new road bridge close to the fire station.

Architektonická studie a projekt 2015, realizace 2015–2016

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Jan Stuchlík

Statika: Tomáš Šenovský

Dodavatel: Turčina s.r.o.

Foto: Studio Toast

Hasičská zbrojnice v Palkovicích