Kamil Mrva Architects

OKO v krajině, Janovice

V podhůří Beskyd, v blízkosti Lysé Hory, se nachází obec Janovice. Nádherné místo v přírodě, na okraji obce, kde bydlí manželé Koťátkovi. Oslovili nás k návrhu jednoduché, doplňkové stavby v zahradě, která by měla sloužit jako pokoj pro hosty a jako meditační prostor pro klienty.

Navrhli jsme malou dřevěnou stavbu z fošinkové konstrukce, levitující nad terénem. Založení stavby je provedeno pomocí ocelových vrutů, nedochází tak k vytěžení zeminy a záboru ornice. Dřevěná fasáda je z modřínových desek, které přechází do střešní roviny. Důležitým prvkem stavby je velké prosklení s výhledem do krajiny.

Vážíme si přístupu investorů, jenž nám dali od počátku velkou důvěru. Paní majitelka nazvala celé dílo „OKO v krajině“.

In the foothills of Beskydy and in close  proximity to Lysá Hora mountain, lies village of Janovice. An exquisite location in open countryside, on the edge of the village, live Mr and Mrs Koťátkovi. They requested a simple garden cabin, to serve as a guest room as well as meditation space for clients.

We designed a small wooden structure from, levitating above ground. The cabin is drilled tinto the ground by steel screws, avoiding an excavation of soil and any loss of top soil. The larch timber cladding to the façade and the roof. Its most important feature is the glass ‘eye’, a large glass window facing the countryside.

We very much appreciate the investors’ attitude, and the considerable trust they placed in us from the very beginning. Mrs Koťátko calls is the ‘EYE in the landscape’.

Architektonická studie, projekt: 2015-2016

Realizace: 2017-2019

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.,

Spolupráce: Martin Rosa, Jakub Popela, Martin Vymetálek,

Interiéry: Soňa Malinová

Foto: Studio Toast

OKO v krajině, Janovice