Kamil Mrva Architects

Komunitní centrum v Ratiboři

Starosta obce pan Martin Žabčík navštívil náš ateliér před několika lety, po zhlédnutí naší práce v Trojanovicích, s myšlenkou možné budoucí spolupráce. Slovo dalo slovo a po nějaké době navrhování a projektování došlo k realizaci polyfunkčního komunitního centra.

Nové komunitní centrum navazuje na stávající hasičskou zbrojnici v nedaleké blízkosti obecního úřadu. Zadáním bylo vytvořit z celého areálu centrum společenského a kulturního života obce. Navržený kulturní sál, dále stacionář pro občany a původní restaurace jsou záměrně řešeny tak, aby mohly fungovat samostatně a mohly být i vzájemně komunikačně propojeny. Součástí rekonstrukce je i úprava okolních ploch pro parkování, nástupní plochy a vnitřního polootevřeného atria s venkovním tanečním parketem.

Velký důraz byl při návrhu stavby kladen na propojení interiéru s exteriérem a budova je tak z velké části prosklená, s možností otevření každé části do exteriéru pomocí rozsáhlých posuvných portálů a využití prostoru na maximum.

Konstrukčně je přístavba řešena jako kombinovaný systém, kdy je zadní křídlo stacionáře zděné z cihelného zdiva s železobetonovým pohledovým stropem a společenský sál je proveden jako monolitický beton s dřevěnou konstrukcí krovu. Materiálové řešení se drží jednoduchosti a konstrukční materiály se propisují do interiéru ve formě pohledových betonů a leštěných betonových podlah, dřevěných obkladů sálů, přiznaného krovu a obvodového pláště a skel na výplních otvorů.

Architektonická studie, projekt: 2014-2021

Realizace: 2021-2022

Investor: Obec Ratiboř

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o., www.mrva.net

Spolupráce: Filip Ciahotný, Jaroslav Holub, Martin Rosa, Tomáš Cirmaciu, Jana Eliášová

Statika: Tomáš Šenovský, Martin Minařík

Dodavatel: TM STAV, Spol. s r.o.

Foto: Studio Toast

Komunitní centrum v Ratiboři