Kamil Mrva Architects

Informační centrum v Trojanovicích

Poblíž nově rekonstruovaného objektu potravin Hruška, na místě současných garáží v centrální části obce, jsme navrhli a realizovali Informační centrum Trojanovice.

Budova by měla sloužit nejen jako informační centrum pro návštěvníky obce, ale také jako pošta a knihovna. Poskytne i další služby pro veřejnost včetně veřejných toalet.

Do námi navrhované budovy se vstupuje z centrálního prostranství přes prosklenou stěnu, kde je vstup krytý přesahem střechy, což vytváří pomyslné loubí. Stávající zděná budova garáží je nahrazena dřevostavbou v kombinaci s ocelovými sloupy. Stavba je založena na půdorysu původního objektu, pouze úroveň podlahy prvního podlaží je zvýšena o 30 centimetrů oproti stávající. Budova je navržena a zateplena v souladu s požadavky pasivního standardu. Vzhled objektu je doplněn systémem dřevěných stínících slunolamů, kotvených na předsazený dřevěný rošt. Infocentrum je plně klimatizováno, navržené slunolamy brání společně s roletami přehřívání fasádního pláště.

Closed to the newly reconstructed Hruška grocery store, replacing the current garages in the centre of Trojanovice village, we designed and built an Information Centre.

The multipurpose building would be an Information Centre, a Post Office, a Library, a public WC and other public services.

The entrance is directly on the central square via a glazed wall and a covered porch formed by an overhanging roof and creating the impression of an arcade. The former brick and mortar garage building is replaced by a timber building with steel pillars. The new building is founded on the previous footprint, but with the ground floor raised by some 30cm. The building’s design and insulation comply with the passive standard requirements. The exterior features wooden screens attached to a hanging wooden grate. The building is fully airconditioned, the screens together with blinds protect the façade from overheating.

Adresa: Trojanovice

Investor: obec Trojanovice

Autor: Kamil Mrva Architects

Spolupráce: Jaroslav Holub, Tomáš Cirmaciu, Jakub Chaloupek, Lenka Krhovjáková

Dodavatel: EB-stavební společnost, Aluwing SK

Projekt: 2018

Realizace: 2020-2021

Foto: Studio Toast, Libor Stavjaník

Informační centrum v Trojanovicích