Kamil Mrva Architects

Hotel Olympia v Kopřivnici

Z architektonické studie, zpracované v roce 2005 ve dvou variantách, byla vybrána varianta výškové budovy s pultovou střechou. Výstavba hotelu začala v květnu 2007 a hotel byl otevřen na jaře 2008.

Hotel Olympia je situován v centrální části města Kopřivnice a svou výškou 18 m tvoří významnou dominantu v dané lokalitě. Kompaktní hmota pětipodlažního objektu s pultovou střechou, proskleným přízemím a vysunutou zimní zahradou na severní straně vytváří jednoduchý silný celek, který upoutává pozornost. Fasáda je nepravidelně členěna okenními pásy širokými 60 cm.

Budova má v přízemí vstupní halu s recepcí, odkud vede schodiště a výtah do vyšších pater. Na vstupní halu navazuje prostor k posezení a kavárna sloužící pro hosty. Na západní stranu z ní vybíhá terasa. Celé přízemí je prosklené, skryté je pouze technické a hygienické zázemí. Všechna další podlaží jsou řešena jako dvoutrakt s chodbou a čtyřmi pokoji. Ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží jsou pokoje třílůžkové, v pátém podlaží pak dvoulůžkové a jeden pokoj s příslušenstvím je určen pro handicapované. Celková kapacita hotelu je 44 lůžek. Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchovým koutem. V podzemním podlaží jsou navrženy prostory pro relaxaci a oddech, dále technické zázemí, sklady, šatny a hygienické zařízení pro personál.

Konstrukcí budovy tvoří železobetonový skelet s vyzdívkou keramickými bloky Porotherm. Okna s rozměry 60×200 cm jsou plastová, skleněné tabule 120×330 cm jsou upevněné v hliníkových rámech. Fasáda je tónována do bílé a stříbřitě šedé barvy.

The design of a high-rise building with a shed roof was chosen from two possible variants of an architectural project prepared in 2005. Construction was launched in May 2007 and the hotel was opened in spring 2008.

Hotel Olympia is located in the centre of the city of Kopřivnice and its height of 18 metres makes it a dominant feature in the area. The compact five-storey building with a shed roof, glass-walled ground floor and a protruding indoor garden on the northern side of the building create a simple strong unit that attracts attention. Sixty centimetre wide window strips divide the façade into irregular segments.

There is a reception desk in the entrance hall of the building, which is connected with the other storeys through a staircase and a lift. Next to the entrance hall there is a gathering space and a café for hotel guests. In the café, there is an entrance to the western terrace. The whole ground floor has glass walls, only the technical room and sanitary facilities are hidden. All the other storeys have two wings with a hallway and four rooms. On the second, third and fourth floors there are 3-bed rooms, on the fifth floor there are double rooms and there is also one room for the disabled. The hotel capacity is 44 beds. Each room has its own bathroom with a shower. On the underground floor there is a relaxation space, technical room, storerooms, cloakrooms and sanitary facilities for hotel staff.

The skeleton of the building is made of reinforced concrete with brickwork using Porotherm ceramic blocks. Plastic windows measuring 60 x 200 cm and glass panes measuring 120 x 330 cm are fastened in aluminium frames. The façade is coloured in white and silver-grey tones.

Architektonická studie a projekt 2005–2006, realizace 2007–2008

Lokalita: Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1399/4a

Investor: Vangelis Simu

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Jaroslav Holub, Jana Míčková, Lenka Burešová, Jitka Pospíšilová

Iteriéry: Bronislav Hrubý

Statika: Tomáš Šenovský

Technický dozor: Alois Mička

Dodavatel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Náklady: 25.000.000 Kč

Foto: Studio Toast

Hotel Olympia v Kopřivnici