Kamil Mrva Architects

Rekonstrukce autosalonu Ford F.67 v Novém Jičíně

Máme rádi různé úkoly se zajímavými investory. To je případ rekonstrukce autosalonu značky Ford v Novém Jičíně. Hlavním požadavkem investora bylo vytvořit nový kabát objektu, promyslet estetiku prostoru pro vnímání návštěvníků, současných i potencionálních klientů. Před patnácti léty jsme zažívali podobný případ s rekonstrukcí budovy firmy UAX v nedalekých Bernarticích.

Dominantní výraz nového vzhledu objektu tvoří hliníkové lamely na příhradové konstrukci, která se vznáší ve veřejném prostoru. Navrhli jsme demontáž stávající výlohy objektu za účelem rozšíření kapacity prodejní plochy. Novou výlohu z velkoformátového zasklení jsme realizovali před původními sloupy z exteriérové strany fasády. V interiéru se podařilo odstranit kazetové stropní podhledy. Původní betonové stropy jsme očistili a doplnili částečně novými podhledy pro umístění osvětlení a klimatizace.

Děkujeme investorovi a stavební firmě za nevšední příležitost rekonstrukce provozovny v tak rychlém tempu jako Ford Mustang.

We welcome all the various requests from interesting clients. Such as the reconstruction of the Ford car showroom in Nový Jičín. The main requirement was to give the property a new external cloak, to consider the aesthetic aspects of the interior and its effect on the perception of visitors and our current and potential clients. Fifteen years ago we dealt with a similar situation, in the reconstruction of the UAX firm’s building in the nearby Bernatice.

The dominant features of the new look are aluminium cladding strips over a truss construction that floats above a public space. We proposed removing the current shop windows in order to extend the capacity of the showroom. New large-scale windows will be install in front of the original pillars on the outside of the façade. The suspended panelled ceilings were removed. The original concrete ceilings were stripped back and new suspended panels installed in some parts, containing lighting and air conditioning.

We are grateful to the investors and to the building company involved for this remarkable opportunity to participate in the reconstruction of this establishment at a spead equalled to a Ford Mustang.

Architektonická studie: 2018, projekt: 2019, realizace: 2020

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jaroslav Holub, Veronika Bezděková

Statika: Tomáš Šenovský

Dodavatel: EB Stavební s.r.o., Miramo spol. s r.o., AL-Construct

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Rekonstrukce autosalonu Ford F.67 v Novém Jičíně

Původní stav