Kamil Mrva Architects

Fakulta umění Ostravské univerzity

Náš ateliér Kamil Mrva Architects byl osloven v průběhu procesu projektování a vyřizování výstavby k návrhu na nový vzhled objektu a vnitřních prostor budovy Fakulty umění. Původní návrh architekta Sládečka byl přepracován společností KANIA a.s.

Realizace je rozdělena na dvě základní hmoty. První, betonová kostka s koncertním sálem, s přírodními materiály a přiznanými konstrukcemi, je myšlenkově důstojná ke vzdělávání studentů uměleckého oboru. Obvodové stěny z oboustranného pohledového betonu jsou doplněny okny různých tvarů a velikostí, dle daných funkcí stavby. Ve vstupní části se nachází recepce s galerií a prostory grafického designu a zázemím. Bílá prosvětlená galerie (GAFU) je určena pro studenty, absolventy a celou uměleckou veřejnost. V patře galerie je navržen výstavní prostor s výhledem do centra města Ostravy.

Druhá hmota je realizovaná jako zděná, s předsazenou trubkovou fasádou, rozehrávající melodii hudební produkce fakulty. Během koncertů je totiž navrženo barevné interaktivní osvětlení, které je propojeno s hudbou v komorním sále. Kovové konstrukce připomínají zdejší industriální atmosféru a zároveň svým vzhledem evokují hudební nástroje. Uprostřed je vytvořeno otevřené atrium se skleněnou střechou, s možností jednoduchých průhledů a komunikací mezi učebnami, které jsou vybavené tlumící akustikou. Nachází se zde také 24hodinový provoz hudebních zkušeben. V přízemí jsou prosklené posluchárny s bezprostředním kontaktem s okolím kampusu.

Koncept interiéru celého objektu je minimalistický, se snahou dotvořit prostory fakulty vystavováním studentských a absolventských uměleckých děl, uvnitř i vně objektu. Srdcem budovy je komorní koncertní sál, pohledově navržen v přírodním duchu, se speciální akustikou, a to jak prostorovou, tak detailní povrchovou. Mezi dvěma novými fakultami byla navržena parková úprava se stávajícím historickým platanem.

Třetí největší město České republiky si zaslouží důstojnou budovu pro důležitý vzdělávací obor. „Dobrá architektura je vždy výsledkem dobré civilizace, bez umění a architektury nemá naše civilizace duši.“ Frank Lloyd Wright, 1940

Architektonická studie, projekt: 2018-2021

Realizace: 2021-2023

Investor: Ostravská univerzita, Fakulta Umění

Architektonické řešení vzhledu objektu a interiérů: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Martin Lampa, Michaela Mrázová, Ondřej Králík, Jana Eliášová, Veronika Bezděková, Hana Petříková

Projektant: KANIA a.s., Ondřej Fabián, Pavla Olšáková

Autorský dozor: KANIA a.s., Kamil Mrva Architects, s.r.o.

TDS: Jaroslav Fabian, Jiří Lampa

Realizace: IPS Třinec, a.s, stavbyvedoucí Robin Humelič

Foto: Studio Toast

Fakulta umění Ostravské univerzity