Kamil Mrva Architects

Dům služeb v Palkovicích

Obec Palkovice se nám stala třetím domovem. Tím prvním je práce pro naše město a tím druhým naše milované Trojanovice. Dlouhodobá spolupráce s vedením obce Palkovice, se starostou Radimem Bačou a místostarostou Davidem Kulou, se zúročila v nové realizaci stavby Domu služeb v centrální části obce.

V rámci studie se danou lokalitou zabýváme již od roku 2010. Postupně jsme zmapovali stávající problémy a navrhli různé varianty řešení přestavby objektů a okolí. Snažili jsme se o respektování původních hmot objektů a vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru kolem polyfunkčního domu, který je navržen pro služby obce a samosprávu.

Původní objekt občanské vybavenosti byl jednopodlažní, vystavený z panelů, z osmdesátých let minulého století. Byla navržena rekonstrukce s novou nástavbou dvou pater. V novém řešení jsou provedeny úpravy dispozice se zachováním tří-traktového členění, včetně umístění obou vstupních částí, jak ze severní, tak z jižní strany. V přízemí se nachází prostory pro lékaře, zdravotní místnosti se zázemím, veřejné toalety, budoucí kavárna s infocentrem. V patře samospráva a vedení obce, a ve skleněné nástavbě zasedací a obřadní místnost občanů.

Koncepce provozu jednotlivých místností služeb a pracovišť zaměstnanců je navržena s různými průhledy na kostel, školu nebo fotbalové hřiště. V patře se po celém obvodu nachází relaxační lodžie s posuvnými panely proti slunci. Součástí zelené střechy jsou dvě dřevěné terasy s panoramatickými výhledy na Beskydy. Na místo původního asfaltu a travnaté plochy byl zrealizován pobytový park s mobiliářem k posezení.

Konstrukční řešení objektu navazuje na původní dispozici, stěnové panely byly odstraněny a doplněny keramickým zdivem. Vodorovné konstrukce jsou monolitické, železobetonové – přiznané pohledové stropy. Valbová střecha nad 3. NP je realizována z dřevěných vazníků a světlou krytinou. Bílá omítka je kombinována s prosklením v hliníkových rámech, vnitřní příčky jsou sádrokartonové, v kombinaci se skleněnými stěnami. Podlahové konstrukce v 2. NP a 3. NP byly navrženy s instalačními koridory a plovoucím materiálem.

Jsme rádi, že se podařil zrealizovat nový obecní úřad s konceptem otevřených prostor a důrazem na moderní myšlení dnešní doby.

Místo: Palkovice, centrum

Architektonická studie, projekt: 2019-2021

Realizace: 2022-2023

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o., www.mrva.net

Spolupráce: Jaroslav Holub, Lenka Krhovjáková, Martin Lampa, Jana Eliášová, Veronika Bezděková

Statika: Tomáš Šenovský

Foto: Studio Toast

Dům služeb v Palkovicích

Původní stav