Kamil Mrva Architects

Rekonstrukce objektu DOV fa Leemon

DOV – Dolní oblast Vítkovic – dnes již evropsky známá oblast souznění architektury a průmyslových hodnot. Díky ateliéru AP Josefa Pleskota zde můžeme vnímat pohromadě současnost a dědictví našich předků.

Mladá firma Leemon nás oslovila ke spolupráci na objektu Výdušné jámy v blízkosti Místecké ulice. Po dohodě investora s původním majitelem, panem Světlíkem, jsme návrhy konzultovali s tvůrcem území, architektem Pleskotem. Kulturní památka a úcta k okolí byly opět výzvou.

Podařilo se realizovat očištění stavby do původní podoby, zpřístupnění interiérů k novému využití pro firemní kanceláře nebo školící místnosti. V další etapě výstavby objekt doplňujeme o nadstavbu v podobě tří pater, s vyhlídkou na panorama Ostravy. Atypickým prvkem je skleněný arkýř a výtah jezdící na fasádě budovy. Vzdušnost a průhlednost interiérů byla základní myšlenkou návrhu a samotné realizace. Nosná konstrukce byla zesílena vnitřní ocelovou strukturou pro nové zatížení budoucí nadstavby.

Rádi jsme přispěli k obnově historického dědictví moravskoslezského kraje.

Architektonická studie, projekt: 2017-2019

Realizace: 2021-2023

Investor: Leemon Concept, s.r.o., Martin Tošenovský

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Martin Vymetálek, Václav Kocián,

Projektant, TDS: GM Projekt a Inženýring s.r.o., Libor Macháček

Statika: Tomáš Šenovský

TDI: C.S.C. spol s.r.o., Jiří Ksenič

Dodavatel: Adifex CZ, s.r.o.

Foto: Studio Toast, Libor Stavjaník

Rekonstrukce objektu DOV fa Leemon