Kamil Mrva Architects

Bytový dům pro seniory ve Staříči

Obec Staříč vyzvala několik architektonických a projekčních kanceláří k účasti v soutěži na plánovaný bytový dům pro seniory. Náš návrh byl vyhodnocen jako nejlepší a byl dále rozpracováván a připravován pro realizaci.

Dům sestává ze dvou samostatných hmot propojených halou, ve které jsou společenské prostory. Naší snahou bylo navrhnout prostředí, v němž se budou senioři cítit doma, ale zároveň̌ bude impulsem k jejich integraci do života obce, a naopak k možnosti vtažení života obce do domu. Proto je například parter domu navržen tak, aby obsahoval služby nejen pro obyvatele domu, ale umožnil i využití pro širší veřejnost.

Pro obec je to jedna z nejdůležitějších a největších investičních akcí porevolučního období. Od počátku studie po kolaudaci stavby uběhlo devět let. V průběhu dvou let výstavby a více než sta kontrolních dnů, jsme měli možnost zažít jak příjemnou, tak nepříjemnou atmosféru.

The Staříč Village Council invite a number of architectural practices to submit competitive tenders for a new retirement apartment block. Our submission was selected, and we proceeded to produce full details for the realization.

The building consists of two separate blocks, linked by an indoor hall with facilities for social activities. We endeavoured to design an environment where the residents will feel at home, but will also be inspired to participate in the village life at large, and might even draw some aspects of the village life into the Home. To that end, the ground floor of the building is designed to accommodate services and amenities for both residents and the wider public.

For the village, it is one of the most important, and one of the largest investment ventures of the post-revolution era. The whole process, from the first design to the Home’s completion, took nine years. During the two years of the actual building period with over a hundred inspection days, the atmosphere was sometimes good and sometimes less so.

Architektonická studie: 2010, projekt: 2012–2014, realizace 2016–2018

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa / Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Jan Stuchlík, Martin Vymetálek, Jaroslav Holub, Monika Drholecká, Tomáš Šenovský

Technický dozor investora: Michal Chovanec

Investor: obec Staříč

Dodavatel: Bystroň Group a.s.

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Bytový dům pro seniory ve Staříči
Architektonická studie