Kamil Mrva Architects

Relaxační centrum Aura ve Frenšťátě pod Radhoštěm

Firma Aura, zabývající se převážně relaxační činností, se na nás obrátila s žádostí o vypracování návrhu rekonstrukce s možností nadstavby objektu uprostřed areálu v Martinské čtvrti ve Frenštátě pod Radhoštěm (bývalé ruské kasárny).

Přáním klienta bylo zvýšení komfortu užívání budovy, rozšíření reprezentačních prostor firmy a vytvoření nového kabátu objektu.

Relaxační prostory jsou řešeny s ohledem na provoz objektu. U vstupní recepce se nachází solárium a solná jeskyně. Následuje posilovna a relaxační zóna v bývalé tělocvičně, těžká zóna a masážní prostory. Součástí posilovny je bar.

The Aura firm, which primarily specialises in relaxation services, has requested we develop a design for reconstructing and possibly expanding the building located at the centre of the Martinská quarter of Frenštát pod Radhoštěm (the former Russian military barracks).

The client wants to improve the comfort and use of the building, enhance the space in which the firm presents itself to the public, and create a new a façade for the building as a whole.

The relaxation spaces are designed with a view to the building’s operations. A solarium with reclining and standing cabins as well as a salt cave are located by the reception desk. These are followed by a gym and relaxation area in the former drill-hall, a weightlifting area, and a massage space. A bar is also designed as part of the relaxation area of the gym.

Architektonická studie a projekt 2008, realizace 2009

Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť

Investor: fa Aura, Petr Stiborek

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Jaroslav Holub, Jitka Pospíšilová

Foto: Studio Toast

Relaxační centrum Aura ve Frenšťátě pod Radhoštěm

Původní stav