Kamil Mrva Architects

Čtyři rodinné domy v Radotíně

Realizovaný návrh souboru čtyř rodinných domů vznikl pro architektonickou soutěž, do které investor vyzval několik architektonických ateliérů. Náš návrh z ní vyšel jako nejlepší a byl dále rozpracován do všech navazujících stupňů projektové dokumentace. Rodinné domy, z nichž tři jsou shodné a jeden zrcadlově obrácený, jsme koncipovali tak, abychom využili potenciál, který nabízí konkrétní místo. Hlavní obytný prostor ve vstupním podlaží domu je ukončen velkým prosklením a zavěšeným balkonem. Budoucí obyvatele domů tak budou mít ničím nerušené krásné výhledy do okolního kraje. Naopak klidová část, sestávající z ložnice, dvou pokojů a jednoho víceúčelového obytného pokoje, je částečně zapuštěná do svažitého terénu.

Více informací na www.radotinskevyhlidky.cz.

The project for the set of four houses was made for an architectonic competition that an investor made for several architectonic studios. Out project turned out to be the best and thus we finished all the subsequent stages of project documentation.

Three of the houses look the same and one is a mirror image that enabled us to utilize the full potential of the place. The main living space on the ground floor ends with large-format glazing and a suspended balcony. The future inhabitants of the houses will thus have beautiful views of the surrounding landscape. The section for resting including the bedroom, two rooms and one multi-purpose living room is partly sunken into the terrain.

Architektonická studie 2010, projekt 2011–2012, realizace 2015–2017

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Spolupráce: Jaroslav Holub, Tomáš Šenovský

Dodavatel: Podzimek a synové, s.r.o.

Foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

Čtyři rodinné domy v Radotíně

Architektonická studie