Kamil Mrva Architects

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Soutěžní lokalita, předprostor Kulturního a univerzitního centra, je jedním z nejdůležitějších zlínských veřejných prostorů – místo, kde se kříží monumentální osa Gahurova prospektu s pomyslnou spojnicí starého a nového centra města, předprostor nové dvojice budov nadregionálního významu. Cílem návrhu bylo vytvořit velkorysý a důstojný veřejný prostor. Navrhli jsme jeho vyčištění, zlepšení prostupnosti a vytvoření podmínek pro krátkodobou relaxaci. Cihelná dlažba v modulu 6,15 x 6,15 m navazuje na typicky rastr použitý v celé řadě zlínských budov.

Soutěžní studie 2011

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa, Jakub Červenka

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně