Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Tovéři

Na úzkém a dlouhém pozemku v obci Tovéř nedaleko Olomouce jsme navrhli přízemní dům pro mladou rodinu s dětmi. Díky svému umístění na okraji obce nabízí parcela nerušený výhled na Svatý Kopeček s kostelem Navštívení Panny Marie. Koncept našeho návrhu vychází ze studia podkladů o historické zástavbě v Tovéři. Místní rodinné domy a usedlosti byly v minulosti charakteristické především svými uzavřenými dvory.

Objekt rodinného domu je rozdělen na několik funkčně a provozně rozdílných hmot, propojených chodbou s velkou knihovnou, která prostupuje interiérem celého domu. Mezi hmotami tak vznikají polouzavřené dvory – atria. Jednotlivá atria doplněná zelení mohou mít také různorodou náplň a vzhledem ke své různé orientaci ke světovým stranám nabízejí stín po celý den. Díky své ploché střeše působí dům z ulice velice subtilně a jednoduše, nestíní zbytečně sousední parcely a nebrání výhledům. Ze sousedních parcel vypadá hmota domu členitě a drobněji.

Architektonická studie 2013 Autor: Kamil Mrva, Veronika Bezděková
Rodinný dům v Tovéři