Kamil Mrva Architects

Autosalon Škoda ve Splitu

Společnost Škoda Marjan Auto nás požádala o návrh řešení nového firemního objektu ve Splitu. Jednou z ikon překrásného přímořského města je historická část centra s Diokleciánovým palácem, kterým jsme se při zpracování návrhu inspirovali.

Pozemek se nachází při vjezdu do Splitu, v obchodně průmyslové zóně. Zpracovali jsme dvě varianty zástavby svažitého území dle požadavků na řešení dopravy a vstupů do objektu.

První varianta, jednoduchý podélný objekt, kopíruje přístupovou komunikaci do města. Inspirací byla Diokleciánova zeď. Navrhujeme objekt – novodobou zeď – s okenními otvory, s výstavou prodávaných aut, s posezením a zelení na střeše. V přízemí a patře jsou obchodní a výstavní prostory firmy. V druhém patře se nachází kanceláře a relaxační část s výhledem na město. Suterén obsahuje servis a skladové prostory firmy.

Druhá varianta, objekt kolmý na hlavní komunikaci, připomíná novodobou zakotvenou loď. Funkční uspořádání a využití objektu je obdobné jako u první varianty. Parkování je rovněž navrženo na střeše objektu.

Konstrukčně jsou obě varianty řešeny jako železobetonové obvodové stěny a stropy, hliníková okna a hliníkové venkovní žaluzie.

We were asked by the Škoda Marjan auto company to prepare an architectural design for a new corporate building in Split. One of the symbols of the beautiful coastal city is its historic centre with Diocletian’s Palace that was also our inspiration for the project.

The plot is located in a commercial and industrial zone which one passes on entering the city of Split. We developed two designs for the building that was to be constructed on sloping terrain according to the client’s requirements for transport and access.

The first design presents a simple oblong structure parallel to the road that leads to the city. This design was inspired by a wall in Diocletian’s Palace. The building – a modern wall – has window spaces, a display of the cars on offer, a sitting area and a green area on the roof. On the ground and first floors there are commercial and exhibition spaces. On the second floor there are offices and a relaxation area with a view of the city. On the underground floor there is an auto repair shop and warehouse facilities.

The second design, a building perpendicular to the main road, resembles a modern boat anchored in a port. The functional layout is identical to the first design. Parking is also proposed on the roof of the building.

Both projects have reinforced-concrete external walls and ceilings, aluminium windows and aluminium outdoor venetian blinds.

Architektonická studie 2007–2008

Lokalita: Split, Chorvatsko

Investor: Škoda Marjan Auto

Autor: Kamil Mrva, Blaženka Bebek

Spolupráce: Věra Horáková, Václav Kocian

Autosalon Škoda ve Splitu