Kamil Mrva Architects

Náměstí Budovatelů v Sokolově

Soutěž o Cenu Petra Parléře 2013 – 1. místo.

Náměstí Budovatelů je významným veřejným prostorem města Sokolov. Jeho dominantou je Hornický dům z dvacátých let minulého století. Budovatelské nadšení před ním dalo vzniknout prostoru, který byl koncipován pro masové manifestace na podporu socialismu a nese všechny negativní znaky podobně zamýšlených ploch – především obrovskou rozlohu a nelidské měřítko, jehož snahou bylo potlačit v člověku jeho identitu coby individuálního jedince. Přitom je zde cítit obrovský potenciál k tomu, aby vše bylo jinak. Ať již na samotném náměstí, nebo v jeho bezprostředním okolí, se nachází řada důležitých veřejných budov. Každodenně těmito místy prochází obrovské množství lidí, kteří zde však mají pramálo motivace k tomu, co tvoří základ plnohodnotného městského života – setkávání se, k náhodným kontaktům, zastavení se, pozorování, odpočinku či jiným formám aktivit a relaxace. Proto bylo naším hlavním cílem navrhnout takové řešení, které by do prostoru vneslo člověku příjemné měřítko a atmosféru odlišnou od té stávající. Vzniklo by tak místo pro plnohodnotný sváteční a především i každodenní život ve městě.

The winner of the Petr Parléř Prize 2013.

The Budovatelů Square is an important public space in the town of Sokolov. Its dominant feature is the Miners’ Hall built in the 1920s. Contemporaneous enthusiasm for building an redevelopment lead to the creation of a large space in front of the building, intended for mass meetings and demonstrations is support of socialism, and all the negative features of such concepts are present here: primarily, the vastness of space and the larger-than-life excessive scale, its monumental effect intended to suppress any sense of identity or individuality in the people. At the same time, an enormous potential for a complete change is apparent here. On the square itself, and in its immediate vicinity are important civic buildings and offices. The area is used daily by a huge number of people yet it entirely lacks in everything that is necessary for a city life to be lived to its full potential: meetings, incidental contacts, strolling, pausing, watching, observing, resting and much more. Therefore, our main objective was to design solutions that would bring to the people in this area a more human scale and a pleasant atmosphere, quite different to the prevailing one. A good place for a rich and fulfilling life to be lived here on work days or holidays alike.

Soutěžní studie 2013

Autor: Martin Rosa, Kamil Mrva

Náměstí Budovatelů v Sokolově