Kamil Mrva Architects

Provozní budova stadionu v Semilech

Urbanistická koncepce navrhovaných objektů vychází z několika prvků, významných pro celkovou strukturu města, čerpajících nejen z historického vývoje sídla, ale i z jeho polohy v terénním reliéfu a v neposlední řadě také z podstaty navrhovaného účelu budovy. Areál městského stadionu se nachází téměř v geometrickém středu města na území, kde se v historii nacházel rybník. Umístěním stadiou bylo přetnuto logické propojení ulice Luční a Ke stadionu. Náš návrh počítá s odstraněním celkového oplocení areálu, čímž by došlo k větší prostupnosti celého území. Zadaný stavební program jsme se rozhodli rozdělit do dvou objemů a tím pomyslně protáhout ulici Ke stadionu až do samotného středu areálu. Celé provozní zázemí se tak přirozeně začlení do struktury města. Různoběžná poloha dvou štíhlých kvádrovitých hmot sbíhajících se směrem ke stávajícímu objektu “věže” je dána jak tvarem území, tak i určitou paralelou s nedlekým soutokem řeky Jizery a místního náhonu.

Oba objekty jsou rozděleny do jednotlivých buněk podle funkčních celků. Buňky jsou sjednoceny do kompaktních hmot tenkými betonovými deskami u prvního objektu a nepravidelným dřevěným laťováním u objektu druhého. Jsou řešeny tak, aby byl možný oční kontakt s děním na obou hřištích, ale zároveň tvořily prostorovou bariéru mezi ulicí a hrací plochou. Mezi jednotlivými buňkami jsou tak ponechány průhledy, tvořící zároveň komunikační koridory. Materiálově jsou oba objekty objekty řešeny rozdílně, se zřetelem na jejich mírně rozdílné funkce a rozlišení dominantnosti jednoho vůči druhému.

Soutěžní projekt 2013

Autor: Kamil Mrva, Veronika Bezděková, Václav Kocián

Provozní budova stadionu v Semilech