Kamil Mrva Architects

Rekonstrukce náměstí v Rousínově

Soutěžní projekt vznikl v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře 2011. Postup mezi 3 finalisty v kategorii a – veřejné prostory.

Hodnocení soutěžní poroty:

„Návrh porotu oslovil jak celkovou uměřeností (a tím i realizovatelností), tak i citlivým vnímáním širšího kontextu přilehlých zelených ploch, východní části náměstí s kaplí (mimo řešené území), historicky významné židovské čtvrti či Vitovického potoka. Všechny tyto lokální vazby se do návrhu přímo promítají. Do plochy náměstí jsou navíc vloženy dlážděné koberce kolem významných budov, které tak podtrhují jejich centrální roli. Zbylá plocha je materiálově sjednocena a prostorově jen náznakově vymezena sloupky. Nový návrh řešení náměstí tak spojuje, jak téma nového zvýraznění a posílení duchovního středu obce se všemi jeho hlavními institucemi, tak současně navazuje silná pouta se svým okolím, tedy zbytku Rusínova se neuzavírá. Hlavní komunikace je zklidněna a opatřena parkováním. Umožňuje jak bezpečný průjezd, tak současně zve i k zastavení. Mobiliářové prvky jsou čistě soudobé. Porota tento návrh hodnotila přes určité bezpečnostní výhrady k řešení cyklopruhů jako nejkomplexnější a nejzdařilejší.“

Soutěžní studie 2011, probíhá částečná realizace

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa, Jakub Červenka

Rekonstrukce náměstí v Rousínově