Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Petřvaldě

Předmětem architektonické studie je rodinný dům v malebné krajině na okraji obce Petřvald u Nového Jičína. Jedná se o poměrně rovinatou parcelu na severozápadním mírném svahu. Pozemek je ze tří stran definován okolní zástavbou a bariérami zeleně, směrem na jihovýchod je pozemek otevřen do krajiny směrem k Beskydům, avšak na nedalekém horizontu je výhled ukončen stromořadím lemujícím silnici 1. třídy.

Již samotná parcela a její orientace jsou předpokladem pro jednoduchý a jasný koncept. Také zadání investora je poměrně jednoznačné – jednoduchý, prosvětlený dům s plochou střechou a s důrazem na horizontalitu objemu. Tyto vstupy tak daly vzniknout konceptu, který používá dvě dlouhé tenké desky, mezi které jsou vkládány jednotlivé objemy tak, aby zbyl dostatek másta pro prostorné terasy. Požadavek na dvojpodlažnost je splněn doplněním jednoduchého kvádrovitého objemu na jednu z desek. Celý dům tak působí jako jakýsi parník s prostornými vyhlídkovými palubami.

Abychom byli schopni realizovat navržené objemy v jejich subtilitě a s navrženými přesahy, je dům materiálově řešen jako kombinace železobetonu, oceli a zdiva. Návrh využívá velkého množství prosklených ploch, a proto je konstrukci potřeba dobře nadimenzovat. I to je důvod, proč je objem 2.np navržen jako lehká dřevostavba s možností využití buď fošinkové konstrukce nebo dřevěných panelů.

Architektonická studie 2015

Autor: Kamil Mrva, Václav Kocián

Rodinný dům v Petřvaldě