Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Kopřivnici-Lubině

Dům je navržen na rovinatý pozemek na konci Kopřivnice-Lubiny. Snažili jsme se o návrh domu, který bude jeho obyvatelům poskytovat dostatečné soukromí, i přes svou větší rozlohu bude nenápadný a splyne s okolní zahradou. Proto se pod deskou se zelenou střechou rozvíjí dispozice kolem vnitřního atria. Interiér domu volně přechází do zahrady, spojovacím článkem jsou dvě terasy a zimní zahrada.

The house is designed for a flat area at the edge of Kopřivnice-Lubina. Our intention was to design a house that will provide its inhabitants with sufficient privacy and despite its size will be unobtrusive and blend seamlessly with the surrounding garden. Therefore we designed a planar disposition around a central atrium under a flat roof. The interior of the house is connected with the garden through two terraces and a winter garden.

Architektonická studie, projekt 2011, probíhá realizace

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Rodinný dům v Kopřivnici-Lubině