Kamil Mrva Architects

Rodinné domy v Kostelci u Křížků

Pro krásný pozemek na okraji vesnice Kostelec u Křížků jsme navrhli soubor šesti rodinných domů. Kromě záměru a zadání investora pro nás bylo inspirativní samotné místo. Kladli jsme si otázku, jak pojmout vesnickou zástavbu v místech, které už v podstatě tradiční vesnicí není (bezprostřední okolí tvoří dnešní samostatně stojící rodinné domy uprostřed nově vytyčených pozemků). Zásadní pro nás bylo situování domů podél areálové komunikace, jejich zdi a ploty by tak vymezily vesnickou uličku – bohužel díky dnešní legislativě je vytvoření tohoto tradičního vesnického fenoménu prakticky vyloučeno.

Jeden z navržených domů je větší vila sestávajcíí ze dvou přízemních objektů. Vzhledem k jeho situování na místě s nejhezčím výhledem do okolí, díky čemuž zároveň hrozí nebezpečí, že naopak při pohledu z okolí bude tento dům dominantní, navrhli jsme jej se zelenou plochou střechou, která by jej spolu s okolní zelení mohla alespoň částečně skrýt.

U zbývajících domů jsme se snažili o skloubení soudobého výrazu a tradičních tvarů.

We have designed a group of six family homes for a beautiful location on the outskirts of the village of Kostelec u Křížků. In addition to the customer’s requirements, we were inspired by the location itself. Our challenge was to produce a design in a rural village style in a location that is in fact no longer a traditional village, being within a development of contemporary detached family homes and further surrounded by already-marked out building plots. We thought it essential that the homes are placed along the local communication routes, with their walls and fences forming a village street, but the current building regulations make this traditional village organisation all but impossible.

One of the homes we designed is a fairly large villa consisting of two single storey buildings. Because it enjoys the best views over the surrounding countryside, and by the same token there is danger it could be too dominant, we have given it a green, living roof which is less conspicuous within the green landscape.

For the remaining houses we endeavoured to combine contemporary styles with traditional forms.

Architektonická studie 2014

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa, Jakub Červenka

Rodinné domy v Kostelci u Křížků