Kamil Mrva Architects

Komunitní centrum v Palkovicích

Společně s dalšími třemi architektonickými ateliéry jsme se zabývali návrhem komunitního centra pro obec Palkovice. Na počátku naší práce jsme si určili hlavní problémy a požadavky, které dnes tato obec řeší. Vytvoření prostoru pro novou knihovnu, vytvoření nových kluboven a rozšíření komunitních akcí, využití stavebního pozemku současného objektu v zahradě.

Při návštěvě místa a okolí lze vidět, že současný objekt je vhodně začleněn do urbanismu obce. Proto se snažíme v našem návrhu vycházet z této podoby a v podstatě nahradit současný objekt novým v obdobném tvaru. Současný dům, který vykazuje špatný technický stav, navrhujeme k demolici, a na daném půdorysu navrhujeme novostavbu Komunitního centra.

Tvar objektu vychází z daného místa – podélný obdélník se sedlovou střechou, který je doplněn “křídlem” s doplňkovými funkcemi.

Z urbanistického hlediska se snažíme zachovat princip obce a napojení na siluetu daného místa. Z dálkových pohledů se jedná o citlivé dotvoření objektu s prolnutím do krajiny. Řešené území rozdělujeme na několik částí. Před-prostor se stávajícím stromem, navazující na točnu hasičů, se snažíme sjednotit v podobě pochozí a společenské plochy. Mezi touto plochou a zahradou s nově navrženými stromy se nachází předěl – výše zmiňované přízemní křídlo objektu. Součástí tohoto objektu je amfiteátr, venkovní sklad, bar s posezením a venkovním WC.

V přízemí komunitního centra se nacházejí tyto prostory: vstupní část se schodištěm, knihovna, sklad knihovny, sociální zázemí, zdvižná plošina, pronajímatelný prostor. Knihovna je pomocí prosklení a terasy otevřená na obě strany podélné fasády.

V patře se nachází druhá část knihovny a prostory kluboven. V suterénu je navrženo technické zázemí, případná vzduchotechnika, sociální zařízení a dva archivy.

Objekt je pomocí zdvižné plošiny navržen bezbariérový. Lze vybudovat namísto plošiny i výtah.

Konstrukční systém objektu navrhujeme zděný v kombinaci železobetonu v suterénu a dřevěných panelů v patře. Fasáda je navržená provětrávaná s cementotřískovými obklady. Okenní otvory jsou s dřevěnými a hliníkovými rámy a izolačním trojsklem. V interiéru se nachází skleněné stěny, které umožňují prostorovou a provozní čitelnost objektu. Na přístavbě je navržena zelená střecha s extenzivní zelení. Snažíme se o koncept přírodních materiálů v rámci celého objektu, nejen v exteriéru, ale také v interiéru či nábytku.

Architektonická studie 2017

Stavebník: Obec Palkovice

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Tomáš Cirmaciu

Komunitní centrum v Palkovicích

Stávající stav