Kamil Mrva Architects

Obnova kulturní památky hotelu na Ještědu

Byla to čest pro náš ateliér, předložit architektonickou studii na obnovu ochozu a vstupních prostor národní kulturní památky Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd. Pro architekty je to výzva a zároveň velká zodpovědnost za obnovu jedné z nejvýznamnějších staveb naší země.

Původní návrhy architekta Hubáčka a kolektivu ukazují návrh “protažení” šikmých obvodových konstrukcí směrem k zemi. I v samotném znaku města Liberce je křivka rostoucí ze země směrem nahoru.

Navrhujeme vytvoření nového venkovního prostoru pod střechou. Protažení šikmých konstrukcí v osách objektu dle výše uvedené myšlenky.

Z urbanistického hlediska se snažíme zachovat princip kruhu a prostorové napojení na siluetu objektu. Z dálkových pohledů se jedná o citlivé dotvoření objektu s prolnutím do krajiny.

Pod “skleněnou sukýnkou” se nachází nový veřejný prostor s novými rampami a nerušeným výhledem do okolí. Odstraňujeme současný zimní vstup. Vytváříme nové vstupní dveře. Vstupní hotelová hala se stává více otevřenou do veřejného prostoru dle původního návrhu. Vyhlídkový ochoz s prostorem rychlého občerstvení je kompletně otevřen s výhledem do krajiny. Vedlejší vstup na úrovni 1. podzemního podlaží. má reprezentační charakter pro přístup hostů.

Návrh nabízí možnost získávání energie pod “skleníkem” se zakomponovaným větráním a rekuperací, přisáváním teplého vzduchu pro chod objektu a přitápění věže. V nové části opláštění uvažujeme o neviditelné fotovoltaice ve sklech.

Architektonická soutěž na přestavbu: 2017

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Tomáš Cirmaciu

Vizualizace: Pavel Fajfr

Investor: České radiokomunikace

Obnova kulturní památky hotelu na Ještědu