Kamil Mrva Architects

Rodinný dům s ateliérem v Radkově-Dubové

Parcela pro budoucí rodinný dům s ateliérem se nachází v obci Radkov-Dubová mezi Vítkovem a Opavou. Objekt je navržen přízemní kopírující daný terén. Situace stavby je posunuta za úroveň ochranného pásma vysokého napětí. Uliční čáru doplňuje navrhované stání pro osobní automobil.

Celková dispozice rodinného domu vychází z tvaru pozemku. Jedná se o dvě vzájemně po- sunuté části domu, které na sebe provozně navazují. V přední části se nachází restaurátorský ateliér. Na něj navazuje část pro bydlení a relaxaci rodiny.

Objekt obytné části rodinného domu je navržen jako dřevostavba s horizontálním modří- novým fasádním obkladem a kombinací sádrokartonových a dřevoštěpových desek v interiéru. Objekt ateliéru je navržen zděný s předsazenou fasádou z lehkých cementotřískových desek.

Architektonická studie, projekt 2009, realizováno

Lokalita: Radkov-Dubová

Investor: manželé Skalíkovi

Autor: Kamil Mrva, Martin Rosa

Rodinný dům s ateliérem v Radkově-Dubové