Kamil Mrva Architects

Rekonstrukce objektu DOV fa Leemon

DOV – Dolní oblast Vítkovic – dnes již evropsky známá oblast souznění architektury a průmyslových hodnot. Díky ateliéru AP Josefa Pleskota můžeme vnímat pohromadě současnost a dědictví našich předků.

Mladá firma Leemon nás oslovila ke spolupráci na objektu Výdušné jámy v blízkosti ulice Místecké. Po dohodě investora s původním majitelem panem Světlíkem jsme studii konzultovali s tvůrcem území, s architektem Pleskotem. Kulturní památka a úcta k okolí byla opět výzvou.

Navrhujeme očištění stavby do původní podoby, zpřístupnění interiérů pro nové využití pro firemní kanceláře nebo školící místnosti. Objekt doplňujeme o nadstavbu v podobě tří pater, s vyhlídkou na panorama Ostravy. Atypickým prvkem je skleněný arkýř a výtah jezdící na fasádě objektu.

Studie přestavby: 2017, projekt: 2019

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Martin Vymetálek, Václav Kocián, Tomáš Šenovský

Investor: Leemon

Rekonstrukce objektu DOV fa Leemon