Kamil Mrva Architects

Rodinný dům ve Vsetíně-Dlúhé

Předmětem architektonické studie je rodinný dům v malebném údolí poblíž Vsetína. Jedná se o parcelu na západním svahu, je lemována cestou v patě údolí, okolní zástavbou a lesem z východní strany.

Již samotná parcela a její orientace jsou předpokladem pro jednoduchý a jasný koncept. Dva rovnoběžné kvádry orientované po vrstevnici jsou vůči sobě posunuté tak, aby vznikl příjemný vstupní předprostor a zároveň příjemné kryté atrium. Velké prosklení na západ umožňuje ničím nerušené výhledy do protějšího lesa a na západ slunce. Celý dům je navržen v duchu propojení exteriéru s interiérem.

Jelikož se jedná o Valašsko, jako nejvhodnější materiál na konstrukci se jeví dřevo. V této studii je navržena konstrukce z masivních dřevěných panelů, které vytvářejí onu příjemnou a „voňavou“ dřevěnou atmosféru a zároveň jsou moderním stavebním prvkem a umožňují stavět soudobou architekturu.

Architektonická studie, projekt 2014

Autor: Kamil Mrva

Spolupráce: Václav Kocián

Rodinný dům ve Vsetíně-Dlúhé