Kamil Mrva Architects

Přestavba chalupy na Vysočině

Částečně podsklepená chalupa byla již před naší první návštěvou vyčištěna na samotnou podstatu – kamenné obvodové zdi, zbytky původní dispozice. Vedle chalupy stál druhý objekt, zjevně dostavěn až v mnohem pozdější době, a v něm garáž nad kamenným sklípkem. A samozřejmě nezbytný žundr.

Prakticky neustále jsme pracovali v různých variantách. Navrhli jsme odstranění garáže. Místo ní jsme chalupu doplnili novým stavením, které půdorysně vycházelo z původního objektu garáže a tvaru navazujícího dvora. Nepravidelnost půdorysu se poté propsala i do hmoty jako takové. Celý tento nový objekt by měl být skladem – nejen harampádí a trofejí uvnitř, ale i starých cihel ve svých zdech a dalších prvků v oknech a vratech. Když nás klient následně požádal o další rozšíření zázemí o pokoj pro hosty, navrhli jsme další objekt, tentokrát v teréním zářezu. Z původního souboudí tak vznikne nové souboudí. Postupně. Bude-li to nutné. Chalupa dostane sourozence, ale rozdíl v jejich věku by měl být spíše tušený než do očí bijící. A opět žundr. Dlouhé hledání jeho správné velikosti.

V samotné chalupě jsme se snažili zachovat tradiční dělení na síň a světnice a navazovat tak na stávající vnitřní kamenné zdi. Za prakticky rovnocenné jsme považovali obě varianty, které se zde nabízely – buď ponechání síně tam, kde původně byla, nebo její nahrazení ložnicí a přesun denní místnosti do mladší části stavby, v níž jsme navrhli zazdít stávající dvě velká okna a místo nich na zeď zavěsit jeden obrovský obraz, který se bude neustále proměňovat.

Hledání bydlení v pravém slova smyslu.

Studie přestavby: 2017, projekt: 2019

Přestavba chalupy na Vysočině

Pracovní varianty

Původní stav