Kamil Mrva Architects

Rodinný dům v Březnici u Zlína

Zadáním architektonické studie byl rodinný dům na výrazně svažitém pozemku na okraji obce Březnice, kam se z její centrální části zvolna nasouvá individuální zástavba rodinnými domy. Parcela nabízí daleké výhledy do okolí severozápadním směrem. Navrhli jsme jednopodlažní dům s obytným podkrovím. Objekt má tradiční tvar hranolu zastřešeného sedlovou střechou a je umístěn v horní části pozemku tak, aby využil co nejširší výhled do okolí nad střechami sousedních domů. Poměrně značný výškový rozdíl na terénu pozemku je potlačen natočením domu podél vrstevnic.

Dispozice je členěna účelně dle jednotlivých zón. Přízemí spojuje zónu čistě technickou se zónou společenskou, obě zóny jsou odděleny prostorným zádveřím. Prostory společenské zóny mají na několika místech vazby na venkovní terasy, které jsou umístěny na jižní, západní i severní straně domu. Každá terasa tak nabízí různá prostředí během denní doby i během jednotlivých ročních období. V podkroví jsou navrženy místnosti klidové zóny – ložnice a jejich zázemí. Přízemí a podkroví jsou navzájem funkčně a opticky propojeny schodištěm a otevřenou galerií.

Architektonická studie 2014

Autor: Kamil Mrva, Veronika Bezděková

Rodinný dům v Březnici u Zlína