Kamil Mrva Architects

Ať už jste soukromý stavebník a chcete rodinný dům, developer hledající partnera pro spolupráci na rezidenčních či komerčních projektech, nebo zástupitel uvažující o zlepšení stavu veřejných prostranství a budov v obci, jsme zde pro Vás.

Jak obvykle probíhá spolupráce s námi?

U projektů jsme nejraději od začátku do konce – ba dokonce ještě dříve, než definitivně vyberete místo pro Vaší budoucí stavbu, a naopak déle, než jen do chvíle kolaudace.

Naše spolupráce vždy začíná návrhem – tedy vypracováním architektonické či urbanistické studie, ve zvláštních případech i jednodušší architektonické vize. V této fázi společně s klientem hledáme nejoptimálnější řešení budoucího domu či prostranství tak, aby splňovalo požadavky stavebníka a/nebo budoucího uživatele a zároveň využil potenciál daného místa a byl pro své prostředí přínosem. Je to zásadní a nenahraditelná etapa vedoucí ke vzniku jedinečného díla.

V naprosté většině případů je dále nutná projektová dokumentace pro správní povolení stavby a následnou realizaci. Zpracováváme všechny stupně, tedy dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení (či přípaně pro spojené územní a stavební řízení) a realizační dokumentaci. S naším týmem stálých či externích spolupracovníků dokážeme zpracovat kompletní dokumentaci včetně všech profesí a pomoci Vám se zajištěním potřebných posudků, vyjádření a rozhodnutí.

Před samotnou realizací stavby spolupracujeme na vyhledání nejvhodnějšího dodavatele či subodavatelů. Sami stavby nerealizujeme, nicméně na relaizaci dohlížíme formou autorských dohledů, v rámci nichž obvykle pomáháme vyřešit spoustu dalších detailů, které není schopna obsáhnout sebedůkladnější projektová dokumentace. Velký důraz klademe na spolupráci při samotném dokončování stavby. V této fázi platí doslova ono známé „Bůh je v detailu“.

A i po samotném dokončení domu či prostranství často s klienty dále spolupracujeme. Pomáháme s řešením interiéru, zabydlováním domu, konzultujeme případné návrhy zahrady. S developery obvykle dále spolupracujeme na přípravě marketingových materiálů.

Jak nás oslovit, abychom mohli co nejdříve začít pracovat na Vašem projektu?

Pokud máte zájem o vypracování návrhu a projektu, kontaktujte nás e-mailem na adrese studio@mrva.net.

Ve zprávě nám prosím sdělete následující informace:

1) Uveďte prosím, čeho se Váš záměr týká – zda se jedná o novostavbu, stavební úpravy, rekonstrukce apod. Předpokládáte náš ateliér poptat pouze na vypracování studie, nebo i následujících projekčních fází?

2) Informace o umístění domu – číslo parcely či adresu, několik fotografií parcely nebo stávajícího objektu.

3) Předběžné vyjádření stavebního úřadu k výstavbě. Existují v dané lokalitě nějaké regulace (tvar a sklon střech, vymezení uliční čáry apod.)?

4) Předpokládaný stavební program. Kolik by měl mít dům podlaží, pokojů, jakou máte představu o řešení domu, jeho vzhledu, materiálech apod.

5) Předběžný předpoklad nákladů na stavbu.

6) Předpokládaný časový harmonogram.

Ozveme se Vám, setkáme se s Vámi (ideálně na místě, kterého se budoucí projekt týká) a připravíme Vám nabídku.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.