Nadační fond Kamil Mrva Architects

Stavební úpravy objektu č.107 v parku E. Beneše

Zajímavým projektem se pro náš ateliér staly stavební úpravy objektu bývalého depozitáře muzea Tatra, postaveného jako budova podkoního, pana Weslaye, pro majitele Tatry, pana Šustalu.

Tento objekt byl navržen k demolici, byly určeny dotace na vyčištění celého území. Když nás navštívil Michal Karták, aby nás informoval o tomto záměru, bagry již zahájily činnost v území.

 

Po dohodě s vedením města se podařilo zastavit demolici a naopak navrhnout nové využití pro budovu. První stavební práce na záchovné údržbě se prováděli za našeho přispění, včetně hledání budoucího využití.

Dnes je objekt určen pro Galerii Galaxie, pro organizaci podporující autismus a umění čistého srdce. Jsme rádi, že dům žije a pomáhá lidem dobré vůle.

Architektonická studie: 2014

Realizace: 2015

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Václav Kocián, Jaroslav Holub

Foto: Libor Stavjaník, Toast

„Architekt Kamil Mrva si svými minimalistickými stavbami získal mezinárodní věhlas. Přesto stále zůstává ve své rodné Kopřivnici. Je totiž velký patriot a její osud mu není lhostejný. Navzdory svému renomé a nezištné ochotě pomoci se však málokdy setkává u vedení města s porozuměním. Podobně tomu bylo i v případě záchrany historického objektu č. 107. Musel ho za své tzv. vykoupit, na stavbě pracoval i jako dělník. Budovu se rozhodl přeměnit na galerii a poskytnout občanskému sdružení Purpura pro výstavy děl lidí s autismem a jinými duševními chorobami. Tohoto filantropického skutku si povšimla Nadace Via a poslala ho do finále Ceny Via Bona.“

Aktuálně.cz

Zuzana Hronová, prosinec 2015

Stavební úpravy objektu č.107 v parku E. Beneše