Nadační fond Kamil Mrva Architects

Komunitní centrum Jana Pavla II v Bakově nad Jizerou

V roce 2019 jsme navrhli přístavbu komunitního centra k faře. Byli jsme osloveni našim přítelem panem farářem Jiřím Veithem.

Navrhli jsme úpravu prostranství mezi kostelem a farou. Plocha bude doplněna o mobiliář v podobě laviček a malých informačních cedulí vyprávějících historii místa nebo oznamujících připravované akce v komunitním centru či v kostele sv. Bartoloměje.

Stávající faru respektujeme jako hodnotnou stavbu. Proto s přístavbou navazujeme na její hmotové proporce. Přístavba má samostatný vstup se schodištěm. Ve farním centru by se mohly konat různé semináře, přednášky, promítání, workshopy, scházet se zde lidé a vytvářet komunitu. Přízemí je vybaveno kuchyní, barovým stolem, židlemi a projektorem.

V prvím patře a v podkrovním prostoru je vytvořeno celkem 6 pokojů se samostatnými koupelnami. Pokoje mají k dispozici společnou malou kuchyňku vna mezipodestě. Pokoje jsou určeny pro ubytování řádových sester, poutníků, ale i k pronájmů dalších návštěvníků města Bakova.

Dalším důležitým bodem je vytvoření otevřené venkovní kaple na rohu fary směrem ke kostelu. Kaple je otevřena do náměstíčka a směrem k nebi. Pro sochu sv. Jana Nepomuckého vytváříme důstojné umístění před komunitním centrem.

Studie přístavby a venkovních úprav: 2019

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Spolupráce: Michaela Mrázová

Zadavatel: R. D. Mgr. Jiří Veith

Komunitní centrum Jana Pavla II v Bakově nad Jizerou