CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

11 / 10 / 2006

Na beton aneb Komentovaná prohlídka rekonstruovaného areálu Arcidiecézního muzea v Olomouci

1. června 2006 byl slavnostně zpřístupněn areál Arcidiecézního muzea, dokumentující nejen tisíciletí duchovní kultury na Moravě, ale též stavební a umělecký vývoj Olomouckého hradu v průběhu věků, od pozůstatků paláců biskupského a knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry.

Pro potřeby muzea byla od roku 1999 rekonstruována podstatná část někdejšího Přemyslovského hradu, objekty kapitulního děkanství, jeho hospodářský dvůr, věž s kaplí sv. Barbory a románský biskupský palác. Areál této národní kulturní památky je svým významem srovnatelný v rámci českých zemí pouze s Pražským hradem. Místo bylo dějištěm mnoha pamětihodných historických událostí; před sedmi sty lety bylo svědkem vraždy posledního českého krále z rodu Přemyslovců Václava III, v roce 1767 zde pobýval jedenáctiletý hudební skladatel Mozart s rodinou.

Nejen historie, ale také současná podoba budov AMO budí zájem odborné i laické veřejnosti. Nutno dodat, že reakce na spojení původních a moderních prvků jsou rozporuplné. Rekonstrukce paláců rozděluje návštěvníky na dva tábory – sympatizanty, obdivující odvahu architektů a propojenost jejich řešení se stálou expozicí, a odpůrce, kteří využití moderních materiálů považují za příliš radikální a nedostatečně pietní zásah do historických objektů. Zápisy v návštěvní knize ale dokládají nejen takřka symetrické rozdělení názorů, ale především fakt, že výsledná podoba muzea lidem rozhodně není lhostejná.

Sympatizantům i odpůrcům nabízí nyní muzeum jedinečnou příležitost projít si celý areál v doprovodu nejen autorů návrhu, architektů Petra Hájka, Tomáše Hradečného a Jana Šépky, ale také renomovaného historika a teoretika architektury Rostislava Šváchy.

Tato komentovaná prohlídka, příznačně nazvaná „Na beton“, se koná ve středu 4. října a ve středu 15. listopadu. Zájemci si mohou rezervovat vstupenku v pokladně Arcidiecézního muzea osobně či telefonicky (tel: 585 514 190) nebo mohou využít e-mailovou adresu bielesz@olmuart.cz. Účastníci platí standardní vstupné (základní: 50 Kč, zlevněné: 25 Kč).

Stránky Arcidiecézního muzea v Olomouci naleznete zde:
http://www.olmuart.cz/AM/am.htm,
podrobný architektonický komentář k rekonstrukci paláců např. zde:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=909&type=

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid