CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

je neziskovým sdružením, které zahájilo své působení na jaře 2005.

K cílům sdružení patří zejména:

  • rozvoj, podpora a presentace architektury, stavitelství a urbanismu, především v regionu Severní Moravy a Slezska
  • péče o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou a sociální kvalitu výstavby, propojování architektury s jinými uměleckými a technickými obory
  • rozvoj a podporu mladých architektů, projektantů a designerů, napomoci pozvednutí architektury a užitého umění
  • podpora akademických a kulturních aktivit v regionu vč. spolupráce s vysokým školstvím

Za tímto účelem bude sdružení usilovat o podporu a pořádání přednášek, seminářů, diskusí, workshopů, výstav a vyvíjet publikační, osvětovou, vzdělávací a kulturní činnost.

Jedná se nám o podporu a kultivaci především mladého architektonického a uměleckého projevu v ostravské aglomeraci, cestopisně vzdálené tradičním akademickým centrům. Počítáme také se zapojením místní mladé ostravské stavební fakulty, která zvedá své ambice z pozemního stavitelství k výuce architektury.

Ing. arch. Radim Václavík

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid