CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

06 / 11 / 2006

Kruh přátel Centra nové architektury

Chcete podpořit propagaci současné kvalitní architektury? Připojte se ke kruhu přátel Centra nové architektury!

Činnost CNA je zcela závislá na dotacích, grantech a přízni sponzorů i drobných dárců. Příspěvek na kulturní a vzdělávací činnost CNA je možno odečíst od daňového základu a snížit tak daň z příjmu.

Partnerství CNA

Institucím a podnikatelům, kteří se rozhodnou svoji mediální propagaci spojit s podporou našich aktivit a podílet se tak na rozšiřování povědomí o kvalitní soudobé architektuře nabízíme možnost partnerství jako „Partner CNA“, které zahrnuje:
- uvádění loga společnosti na webové stránce a ve výstavním prostoru CNA;
- uvádění loga společnosti na všech tiskových materiálech (pozvánky, katalogy, tiskové zprávy).

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid