CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

27 / 04 / 2006

CHCETE MÍT "OSTRAVU V KUSE"?

Úlohou urbanistů a architektů je předurčit dlouhodobý vývoj území. Přesto, že proces vývoje pak může být jednoletý či naopak stoletý, je žádoucí, aby vývoj byl předvídán s konkrétními plány, které mají naději se nejpravděpodobněji a pokud možno přirozeně uskutečnit. Přemýšlíme-li tedy o území, v jehož středu se tyčí Slezskoostravský hrad a protíná jej řeka Ostravice, pak hledejme nejprve souvislosti a kontext, v jehož rámci všechny jednotlivosti vytvářejí smysluplný celek. Co tedy vytváří kontext daného území? Rozhlédněme se kolem:

Slezskoostravský hrad, na poslední chvíli zachráněný a řeka Ostravice, její nábřeží a navazující biokoridor; Černá louka, hledající novou tvář a Zoologická zahrada na kopci nad městem; zapomenuté Trojické údolí a doutnající halda Ema, stále nedoceněný nejvyšší bod Ostravy; a taky Dolní oblast Vítkovic, kousek dál opačným směrem.

Nebyl i náš hrad kdysi strážcem obchodních cest, ochranou poutníkům, zdálky viditelným orientačním bodem právě v místech, kudy se ubíral přirozený pohyb lidí? A nemůže připomenutí tohoto jeho významu znamenat i návrat ke ztraceným funkcím území? K překvapení mnohých stojí Hrad téměř v centru města - z Masarykova náměstí lze k němu dojít během několika minut, přesto k němu dnes málokdo vyrazí: nezná cestu, připadá mu daleko, kdesi za řekou...

Obnovme „obchodní stezky“, které propojí doposud izolované lokality a po níž poutník bezpečně dorazí tam, kam má namířeno. Co třeba takhle:

Zelená magistrála, spojující Hrad přes Trojické údolí s areálem ZOO. Značená cyklo-turistická trasa a naučná stezka, v budoucnu možná „turistický vláček“, propojující centrum s přírodou „za humny“. Stezka nabídne hodnotný program na jediné trase, a to v rámci přiměřené vycházkové vzdálenosti, schůdné i pro rodiny s dětmi. Lidé, kteří přijedou ke Hradu, mohou s dětmi pěšky nahoru k ZOO, ale je možný i pohyb opačný: návštěvníci ZOO mohou turisticky atraktivní vycházkou sejít do města, projít Hrad a Černou louku a dorazit až do samého centra. Uhelná stezka, která by zdůrazňovala sounáležitost Hradu s městem a přirozeně jej „vtahovala“ do areálu Černé louky, která jakoby spočívá pod jeho ochrannými křídly. Rudná stezka, vinoucí se biokoridorem Ostravice a spojující Černou louku s areálem tzv. „ostravských Hradčan“ v Dolní oblasti Vítkovic. Trojické údolí, vzdušnou čarou necelý kilometr od centra, a přesto spolu s doutnající Emou stále zapomenuté. Velmi členitá krajina plná zeleně se přímo nabízí coby areál volného času, především pro pěší turistiku, hry v přírodě a terénní cyklistiku. Oživit břehy Ostravice a celkově vrátit řeku městu, zapojit slezské nábřeží řeky do života, města, rekultivovat trasu od Lávky Unie k Hradu, vyčistit koryto Lučiny. Proč nemít na Ostravici půjčovnu loděk, vodácké centrum či třeba vyhlídkové terasy nad vodou?

Takto vytvořené stezky mohou na jedinou nit navléknout téměř vše, co může Ostrava nabídnout, počínaje hornickou minulostí a technickými památkami, přes kulturní či výstavní „taháky“ Černé louky, řeku a její nábřeží, budoucí atrakce a sportoviště u Hradu a Trojickém údolí až po ZOO.

© Radim Václavík a David Floryk
(z propagačního letáku CNA ke Dni Země 2006)

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid