CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

20 / 06 / 2006

výstava diplomních projektů v pasáži Knihovny města Ostravy

téma: architektonické školství
Má-li býti vedena debata o současnosti a budoucnosti architektonického školství u nás, pak není lepšího a ilustrativnějšího uvedení do tématu, než je presentace těch, kdož jsou tohoto školství produktem: tedy mladí architekti a jejich diplomní projekty. Sáhli jsme tedy po několika projektech, které dělí rozmezí téměř dvou desetiletí, přesto však mají cosi společného: Jednak původ autorů – Nasadil, Sýkorský i Václavík pocházejí z moravskoslezských končin – a jednak způsob, jakým se jmenovaní diplomanti námětů svých „diplomek“ chopili: všechny tři diplomové práce si berou poměrně veliká sousta (a to rozsáhlé prostorově i náročné tematicky) a do těchto svých soust se zakusují s ambicí něčím novým přispět a nabídnout přístup k řešení čehosi, co není pouze architektonickým problémem, ale týká se i otázek hlubších: otázek po smyslu, po identitě, po obnově ztraceného.
Vystavené práce nechtějí být vzorem či ideálem, chtějí zde být spíše ilustrací, komentářem, kontextem, v němž lze debatu o vzdělávání architektů smysluplně vést. I takto mohou vypadat práce těch, kdož opouštějí školní ateliery a vstupují do opravdického života. Je to moc nebo málo?
David Floryk CNA Ostrava

Pavel Nasadil: Ideální Hlučín (Škola architektury AVU Praha 2005)
Projekt obdržel 1. cenu v celostátní přehlídce diplomových prací za rok 2005

Radim Václavík: Technický skanzen (FA VUT Brno 1993)
Projekt oceněný Cenou rektora VUT Brno v souvislosti s ukončením studia

Milan Sýkorský: Využití areálu Dolu Petr Cingr (FA VUT Brno 1984)
Projekt obdržel Cenu Jiřího Krohy v celostátní přehlídce diplomových prací 1984

Termín: 16.6.2006 - 30.6.2006

http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/vystava-diplomnich-projektu-v-pasazi-knihovny-mesta-ostravy/nahledy/pasaz-1.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/vystava-diplomnich-projektu-v-pasazi-knihovny-mesta-ostravy/nahledy/pasaz-2.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/vystava-diplomnich-projektu-v-pasazi-knihovny-mesta-ostravy/nahledy/pasaz-3.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/vystava-diplomnich-projektu-v-pasazi-knihovny-mesta-ostravy/nahledy/pasaz-4.jpg

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid