CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

21 / 06 / 2006

téma: architektonické školství

Kulatý stůl na téma současnost a budoucnost architektonického školství

V pátek 16. června proběhlo v prostorách Knihovny města Ostravy diskusní setkání u kulatého stolu na téma současnost a budoucnost architektonického školství u nás, připravené architektonickým časopisem Era21 a Centrem nové architektury v Ostravě.

Debaty, kterou moderoval brněnský teoretik architektury a redaktor Era21 Rostislav Koryčánek, se zúčastnili Jakub Kynčl, Ladislav Lábus, Emil Přikryl, František Sedláček, Aleš, Jiří, Yvette Vašourková. V jejich osobách tak byly zastoupeny téměř všechny nynější školy architektury v České republice (t.j fakulty na technických universitách v Praze, Brně, Liberci a na pražské AVU), stejně jako celá řada zkušeností se „stavařským“ i „architektonickým“ školstvím u nás i ve světě.

Akce byla prvním ze série kulatých stolů, kterými se organizátoři chtějí pokusit veřejně otevřít naléhavá témata, související s dnešní architektonickou praxí u nás. Co ukázala? Především že možných pohledů na věc je tolik a jsou tak rozmanité, jak jen mohou být rozmanité lidské zkušenosti – a nemůže tomu býti jinak. Že naše architektonické vzdělávání (ostatně jako školství obecně) má své lepší stránky a má na co býti hrdo, ovšem stejně tak má i stránky stinné - a o těch se musí učit diskutovat. Vždyť stejně jako celá společnost je i školství včetně toho vysokého na nesnadné pouti ve svém sebepochopení: od stavu, kdy žák je spíše opracovávaným objektem k situaci, kdy vzdělávaný se svého vzdělávání aktivně účastní, sám se pro ně rozhoduje a škola je mu nástrojem a pomocí. Diskutujme o tom a volejme po reformě škol tímto směrem; velký kus cesty už urazily a konfrontace se světem tento proces urychluje. Ovšem volejme i po „reformě“ studentstva: kulatý stůl totiž ukázal, že tento postoj u budoucích architektů vůbec není samozřejmý.
David Floryk, CNA

„Jaké jsou vyhlídky českého architektonického školství? Očekávání změny dosavadního vzdělávacího systému by měla provázet diskuse, ve které by mělo být konfrontováno co nejširší spektrum názorů a přístupů. Aktivní diskuse by se zároveň mohla stát základem pro formulování obecnějších zásad architektonické gramotnosti a politiky, jak se ji podařilo nadefinovat např. v sousedním Rakousku. Neměla by být při školní reformě tím úhelným kamenem zdůrazňovaná morální, společenská a kulturní zodpovědnost architekta za prostředí, ve kterém působí? Nestojí také za úvahu výzva k větší solidaritě a kooperaci v architektonické praxi, která je založena na přesvědčení, že kultura je odvozena ne od toho, co máme nebo můžeme dělat jako jedinec, ale od toho, co můžeme sdílet společně?“
Rostislav Koryčánek
(z úvodního proslovu ke kulatému stolu)

Výstupy Kulatých stolů jsou v písemné podobě uveřejňovány na architektonickém portálu archiweb.cz a podle tématu a rozsahu v časopise Era 21. Plné znění včetně následných reakcí a inspirativních ohlasu bude shrnuto ve sborníku Kulatých stolů, který bude obsahovat prvních šest témat.

Termín: 16.6.2006 - 16.6.2006

http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/tema-architektonicke-skolstvi/nahledy/stul-1.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/tema-architektonicke-skolstvi/nahledy/stul-2.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/tema-architektonicke-skolstvi/nahledy/stul-3.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/tema-architektonicke-skolstvi/nahledy/stul-4.jpg

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid