CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

30 / 06 / 2006

Michal Škoda: RESONANCE

„Centrum nové architektury od svého vzniku loňského jara se pokouší přispívat k tomu, aby architektura byla vnímána jako průsečík - a současně svorník - mnoha uměleckých i technických oborů a profesí, aby o ní probíhala a kultivovala se kritická debata – a aby se vedla právě zde, u nás, v Ostravě. Naše minulá akce presentovala ostravské veřejnosti několik posledních ročníků mezinárodní soutěže Archiprix – nabízela pohled na to, jak se s výzvami architektury potýkají ti, kteří na její scénu teprve vstupují, tedy studenti a mladí začínající architekti.
Dnes se do tohoto tématu pouštíme úplně z jiného úhlu, naším dnešním hostem je výtvarník, sochař, malíř, fotograf a v současné době kurátor Domu umění v Českých Budějovicích: Michal Škoda. Autorovo hledání nejpřesnějšího vyjádření procházelo různými proměnami, jeho přístupu zůstává vždy cosi bytostně vlastního: tím je architektonické východisko a zaujatost prostorem: samotný prostor se mu stává tématem“, uvedl v úvodu sekretář CNA David Floryk.

Prostor a jeho utváření je tématem, které je architektům navýsost blízké, proto člověkem nejpovolanějším k tomu, aby hosty vernisáže uvedl do světa tohoto uvažování, je zajisté architekt: V našem případě jím byl Ing. arch. Radim Václavík, předseda CNA. V několika větách vyjádřil svou radost z toho, že CNA má možnost představit v Ostravě právě Michala Škodu, jehož díla se zdají dotýkat se a zachycovat samotnou esenci architektury – čistý prostor. Mluvil pak o tom, jak jej osobně oslovují Škodovy kresby a objekty. „Umění vnímat prostor a nalézat vztahy v něm – to je řeč architektury; chvění, resonance prostorem, hledání melodie mezi tóny. To co je společné dobré architektuře bez ohledu na dobu vzniku ... Pěkná kresba nerovná se „dobrý dům“, naopak dobrý dům rovná se dobrá kresba … Je to něco, co denně hledám ve své práci. Děkuji všem, kteří to hledají se mnou“, uvedl Václavík.

Jihočeský sochař, malíř, fotograf a kurátor Michal Škoda (*1962) patří k nejpozoruhodnějším a nejosobitějším umělcům střední generace. Škodovým tématem je prostor a vztahy v něm. Jeho objekty, stojící na pomezí architektury a sochařství vybočují ze známých klasifikačních škatulek.
Michal Škoda získal v roce 1997 1. cenu mezinárodní poroty v Pasově v soutěži Junge Kunst, v letech 1993 - 1996 se zúčastnil sympozií v Německu, USA a Japonsku. Mimo účasti na společných výstavách doma i v zahraničí se prezentoval samostatně již dvěma desítkami výstav. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea v Olomouci, a v zahraničních veřejných i soukromých uměleckých sbírkách.

Termín: 4.5.2006 - 30.6.2006

http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/michal-skoda-resonance/nahledy/cna_vernisaz1.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/michal-skoda-resonance/nahledy/cna_vernisaz2.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/michal-skoda-resonance/nahledy/cna_vernisaz3.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/michal-skoda-resonance/nahledy/cna_vernisaz4.jpg

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid