CNA - CENTRUM NOVÉ ARCHITEKTURY

07 / 05 / 2007

Karel Hubáček: (NEJEN) FENOMÉN JEŠTĚD

Výstava představuje jednoho z nejvýznamnějších českých architektů poválečného období, architekta Karla Hubáčka. Avšak dnes již pověstný Televizní vysílač na Ještědu není jeho jedinou stavbou světové pověsti. Architekt Hubáček je autorem řady vynikajících a inspirujících realizací s velkou řadou ocenění, ovlivnil a doslova vychoval několik generací architektů, a to v období “Školky SIALu. Byl iniciátorem založení Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci.
Výstavní soubor, který byl kurátorsky připraven teoretikem architektury Dr. Petrem Kratochvílem a Galerií Jaroslava Frágnera, představí i Hubáčkovu “mimoještědskou” tvorbu.

Termín: 10.5.2007 - 31.5.2007

Vernisáž

Karel Hubáček: (NEJEN) FENOMÉN JEŠTĚD

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. května 2007 zahájil
spoluautor expozice Dr. Petr Kratochvíl, vědecký praovník Ústavu dějin umění České akademie věd

„Po celou dobu svého snažení o projektování jsem usiloval o dosažení architektonického výrazu pomocí vhodné konstrukce, která je podle mne formotvorným prvkem, nejenom podpůrným prostředkem k dosažení cíle. Je rovnoprávnou a nosnou veličinou architektonického díla i inspirační součástí architektonického myšlení. Spolurozhoduje o úspěchu tvorby. Stejně jako úcta k místu, které svou prací na dlouhou dobu poznamenáváme. prostředí svou myšlenkou nepřevyšuji, ale dotvářím. nejlépe s čepicí v ruce.
Myšlenkou jednoznačnou, úměrnou k síle místa, bez pompéznosti, přebujelosti, materiálové okázalosti a zbytečného zdobení. Zdobíme pouze to, co jsme špatně vymysleli.“
Karel Hubáček

http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/karel-hubacek-nejen-fenomen-jested/nahledy-vernisaze/hubacek1.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/karel-hubacek-nejen-fenomen-jested/nahledy-vernisaze/hubacek3.jpg http://www.cnarch.cz/obrazky/novinky-akce-vystavy/karel-hubacek-nejen-fenomen-jested/nahledy-vernisaze/hubacek4.jpg

©2022 CNA / Code Umlauf / Design Kazik /  klic  xhtml valid, css valid